Czym kierować się przy doborze pojemników na odpady?

Jak wybrać odpowiednie pojemniki do naszej posiadłości albo budynku mieszkalnego? W Polsce system gospodarowania odpadami został wreszcie uregulowany. Wprowadzenie ustawy śmieciowej ma podnieść czystość środowiska naturalnego oraz pomóc w zlikwidowaniu dzikich wysypisk. Ma też skłonić rodaków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co umożliwi przygotowanie surowców wtórnych do ponownego użycia. Są to bardzo pozytywne procesy, które poprawią stan środowiska naturalnego. Ekologiczne podejście należy wdrażać u podstaw i zacząć od wyposażenia poszczególne gospodarstwa domowe w pojemniki na odpady.

W wyborze pojemników na odpady, których pojemność będzie dostosowana do liczby osób, zamieszkujących lub korzystających z danego obiektu, pomogą zapisy w uchwałach organów samorządowych, rady miasta czy rady gminy. Są w nich z reguły zawarte konkretne parametry oraz liczby, na podstawie których można wyliczyć, ile i jakich śmieci „wyprodukujemy”. Oczywiście jest to średnia statystyczna i nie musi się sprawdzić w każdym przypadku. W uchwale znajdziemy także informacje o cenie za wywóz śmieci zmieszanych i segregowanych, co jest oczywiście kluczową informacją.

kontenery duze

Jaka objętość zmieszanych odpadów komunalnych?

Przyjmuje się standardową liczbę litrów śmieci na osobę. Parametry są różne w zależności od tego dla jakiego miejsca obliczamy pojemność. Obliczona jest konkretna wartość na dany czas. Na przykład w niektórych uchwałach uznaje się, że na jedną osobę/jeden tydzień przypada 30 litrów śmieci w zabudowie mieszkaniowej. Na osobę korzystającą z jakiejkolwiek placówki edukacyjnej przyjmuje się 3 litry/tydzień. Pacjent szpitalny produkuje 10 litrów/tydzień, ale nie bierze się tutaj obłożenia szpitala tylko liczbę łóżek. Podobnie jest z obiektami noclegowymi, hotelami, akademikami itp. W przypadku lokali gastronomicznych, np. restauracji bierze się pod uwagę liczbę miejsc konsumpcyjnych. Tutaj też przypisuje się 10 litrów śmieci. Pracownik z kolei produkuje 10 litrów śmieci tygodniowo. Każdy obiekt został ujęty i w powinien sposób „policzony”.

 

Ile odpadów po segregacji?

Podane powyżej wartości odnoszą się do zmieszanych odpadów komunalnych. W przypadku deklaracji o zbiórce selektywnej należy obliczyć jaki procent objętościowo z tej puli będą stanowiły surowce wtórne. Aby przewidzieć te parametry bierze się pod uwagę tzw. morfologię śmieci np. zakładu utylizacji odpadu czy sortowni. Weźmy dla przykładu obszar miejski Grudziądza. Podaje się, że najwięcej jest tworzyw sztucznych. Stanowią one 47% wszystkich odpadów. Na drugim miejscu są odpady biodegradowalne (18%), a na trzecim zmieszane odpady komunalne (15%). Najmniejszy udział mają papier, szkło oraz odpady, które kieruje się do tzw. punktów selektywnej zbiórki odpadów. Są to sprzęt elektryczny, odpady wielkogabarytowe, meble itp.

W przypadku poszczególnych gospodarstw powyższa proporcja istotnie się różnić. Na przykład budynki

If you can't hide your kitchen bin, you may as well flaunt it.

ogrzewane węglem opałowym będą mieć więcej zmieszanych odpadów komunalnych, ponieważ należy doliczyć do nich żużel i popiół po spaleniu węgla. Podobna sytuacja wystąpi w gospodarstwach domowych, w których nie prowadzi się starannej i dokładnej zbiórki selektywnej.

Jak często wywóz śmieci?

Częstotliwość opróżniania pojemników, to kolejna kwestia wpływająca na wielkość pojemników. Odpady zmieszane wywożone są częściej niż odpady segregowane, takie jak papier czy szkło. Surowce wtórne najczęściej są odbierane jeden raz w miesiącu. W zależności od pory roku zmienia się także częstotliwość wywozu odpadów biodegradowalnych.

Iwona Dzieczkowiec

Add your Biographical Info and they will appear here.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *